Bollkastare konstruerad

Bollkastaren är konstruerad och testad. Kastaren har en låsmekanism som håller fast kastarmen tills det att sprinten dras ut och skottet avfyras. Den kan även få sin kraft justerad genom att flytta kastarmen bort från eller närmare fjädern.

Testet gick ut på att träffa en pall ca två meter bort. Detta gick hyfsat bra och en del bollar träffade. Nu behövs endast några justeringar och finputsningar innan den är helt redo för användning.

Annonser

Kodning felfix

Kodningssystemet har nu testats under tävlingsförhållanden. En lärare valde fem ord från en lista av trettio vilka skulle signaleras från sändare till mottagare på under fem minuter. Alla fem ord kom fram korrekt två utav tre gånger. Orsaken till detta fel har hittats och rättats.

Nu fungerar systemet nästintill felfritt och är enkelt att kommunicera med. Däremot har testet endast utförts på högst tre meters avstånd och för att klara tävlingen på torsdag behöver detta avstånd öka.

Bollkastaren går framåt

7373215264198235512

Bollkastargruppen kom på ett sätt att kunna modifiera kastdistansen genom att ha en rörlig del i maskineriet. De har bestämt sig för vilka delar de ska använda i bygget och dimensionerna på dessa samt har påbörjat bygget men ett problem har uppstått: en basplatta som var tänkt att stå under maskineriet går inte att ta fram i trä p.g.a. saknad av så stor planka. De tänker därför byta ut denna mot kartong förstärkt av träbalkar.

Kodning: MARS_SYSTEMET

Kodningsgruppen har tagit fram ett system vid namn MARS_SYSTEMET för att koda olika bokstäver  för att sedan forma ord. Systemet innehåller bokstäverna A-Ö och kommando för ”klar” samt svar från de som ska avläsa kodningen d.v.s. gul flagga vilken innebär ”jag förstår” och en röd flagga som betyder ”visa igen”.

Systemet har testats genom att två personer satt på bägge sidor av ett bord och kommunicerade förutbestämda ord till motparten med hjälp av fyra flaggor. Motparten svarar då på huruvida de förstod eller inte. Än så länge har inget större problem dykt upp och arbetet flyter på.

Katapult?

Hejsan hoppsan nu har en planering kring bollkastaren påbörjats. Det är tänkt att vi ska göra en katapult. Katapulten ska bestå av en stödhylla på vilken katapulten står, en fjäder, en stödcylinder och själva hävstången.
katapult

Här är ritningen på katapulten.

Sedan gjordes också en skidhoppsinspirerad bollkastare. Denna är lite av ett fusk där  reglerna tas till sina gränser men verkar vara tillåten (dock är man inte helt säker på detta). Den har en spak som man drar i för att få ner bollen och sedan en knapp som släpper iväg bollen som då får upp fart tills den kommer till hoppet.

skidhopp

Skidhoppsbacken.